UFABET

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำปราศรัย COP26 ของรัฐมนตรีตูวาลูที่จมดิ่งลงไปในกระแสน้ำสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ โดย MARGO MILANOWSKI | เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ย. 2564 16:00 น สิ่งแวดล้อม ศาสตร์...

Continue reading...