คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ออทิสติกเป็นตัวกำหนดไมโครไบโอมในลำไส้ นักวิทยาศาสตร์รายงาน ไม่ใช่ในทางกลับกัน

ออทิสติกเป็นตัวกำหนดไมโครไบโอมในลำไส้ นักวิทยาศาสตร์รายงาน ไม่ใช่ในทางกลับกัน

ชุมชนจุลินทรีย์สำหรับเด็กอาจเกี่ยวข้องกับความชอบด้านอาหารมากกว่าการวินิจฉัยออทิสติก โดย KATE BAGGALEY | เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ย. 2564 13:00 น. ศาสตร์ สุขภาพ หลักฐานของไมโครไบโอมที่ก่อให้เกิดออทิสติกหรือแม้กระทั่งความแตกต่างในคนออทิสติกนั้นค่อนข้างอ่อนแอKATE_SMIRNOVA/ฝากรูปภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการคาดเดากันมากขึ้นว่าชุมชนแบคทีเรีย...

Continue reading...