ไข้ทรพิษ

ไข้ทรพิษ

ไข้ทรพิษเป็นโรคติดต่อเฉียบพลันที่เกิดจากไวรัส variola ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูล orthopoxvirus โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งที่มนุษยชาติรู้จัก และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนก่อนที่จะถูกกำจัดให้หมดไป เชื่อกันว่ามีอยู่มาอย่างน้อย 3,000 ปี  วัคซีนไข้ทรพิษสร้างขึ้นโดย Edward Jenner ในปี 1796 เป็นวัคซีนตัวแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา เขาสังเกตเห็นว่าสาวขายนมที่เคยติดโรคฝีดาษไม่ติดเชื้อไข้ทรพิษ และแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนแบบเดียวกันนี้สามารถใช้ป้องกันไข้ทรพิษในคนอื่นได้

องค์การอนามัยโลกเปิดตัวแผนอย่างเข้มข้นเพื่อกำจัดไข้ทรพิษ

ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างกว้างขวางและเฝ้าระวังทั่วโลกเป็นเวลาหลายปี กรณีตามธรรมชาติที่ทราบครั้งสุดท้ายคือในโซมาเลียในปี พ.ศ. 2520 ในปี พ.ศ. 2523 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้กำจัดไข้ทรพิษให้หมดไป ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อเพียงชนิดเดียวที่สามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ สิ่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านสาธารณสุขที่โดดเด่นและลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์

ผู้แทนเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของ WHO เพิ่มเงินทุนสำหรับหอดูดาว และเสริมความแข็งแกร่งให้กับหอดูดาว R&D แห่งชาติของตนเอง พวกเขายังขอให้ WHO เร่งรัดการพัฒนาหอดูดาว ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนสำหรับหอดูดาว และจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุลำดับความสำคัญของ R&D ตามการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยหอดูดาวและแหล่งข้อมูลอื่นๆ

บริการสุขภาพแบบบูรณาการ

วันนี้สมัชชาสุขภาพได้นำกรอบขององค์การอนามัยโลก

ว่าด้วยบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในวิธีการให้ทุน จัดการ และส่งมอบบริการด้านสุขภาพ

อายุขัยที่ยืนยาวขึ้นและภาระที่เพิ่มขึ้นของภาวะเรื้อรังระยะยาวซึ่งต้องการการรักษาที่ซับซ้อนเป็นเวลาหลายปีกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก ระบบสุขภาพจะแยกส่วนมากขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ยั่งยืน เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง

การดูแลแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางหมายถึงการให้ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของระบบสุขภาพ ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บ และให้อำนาจแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองแทนที่จะเป็นผู้รับบริการเฉยๆ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้คนและชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยลง ปรับปรุงความรู้ด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย และเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพได้ดีขึ้น

ผู้แทนขอให้องค์การอนามัยโลกจัดทำตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าสู่บริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์